Varietats
Autòctones

20 de juny
12:00 i 17:00
Parc Nou —
— Olot

Tractament de dades


Responsable del tractament:A4
G17892936
Olot
vagarrotxa@gmail.com
varietatsautoctones.cat

Finalitat del tractament: Dades de les persones físiques o representants d’entitats jurídiques relacionades amb les activitats culturals i esdeveniments organitzats o patrocinats per A4.

Base jurídica: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud mitjançant la direcció de correu electrònic vagarrotxa@gmail.com

Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació a A4, en paper o mitjançant la direcció de correu electrònic vagarrotxa@gmail.com